• อายุระหว่าง 30-40 ปี
  • การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • บริหาร,ประสานงาน,ขาย เพื่อให้การเริ่มต้นธุรกิจ

13-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.