• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • รักษาฐานลูกค้าเดิม และหาฐานลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree Marketing
 • speak English Fluently and Confidently.
 • Good in Computer skill

18-Aug-17

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • รักษาฐานลูกค้าเดิม และหาฐานลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น

16-Aug-17

 

Applied
 • Seeking for new markets and new customers
 • Supervise sales & marketing team
 • Co-operate with designers and developers

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.