• งานด้านการตลาดบริษัทในเครือปิยะกรุ๊ป
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาด ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีวาทศิลป์ สามารถเจรจา สื่อสารได้ดี

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • •วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
  • •มีทักษะการนำเสนอกล้าแสดงออก
  • •มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.