• มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด
  • ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง การบริหารทีมงานขาย
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเนื้อหา
  • สามารถวางแผนการทำ SEO ให้เหมาะสม
  • ติดตามผลและเฝ้าดูประสิทธิภาพ

12-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?