ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  PRTR Recruitment and Outsourcing (Eastern Seaboard) Co., Ltd.'s banner
  PRTR Recruitment and Outsourcing (Eastern Seaboard) Co., Ltd.'s logo

  Warehouse & Logistics Manager

  PRTR Recruitment and Outsourcing (Eastern Seaboard) Co., Ltd.
  ภาคตะวันออก
  • Manufacturer of Aluminum Products
  • Experience Managing Critical Projects is Required
  • Knowledge of ERP System & SAP
  TALENTVIS RECRUITMENT (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  TALENTVIS RECRUITMENT (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  ระยอง
  • CSR / Sustainability Activities Management
  • Lead team, project management, budget management
  • Base 70-80k, Can drive car + car license
  American Axle & Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  American Axle & Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Sales Account Manager

  American Axle & Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
  ระยอง
  • Familiar with automotive market
  • Knowledge of finance and cost structure
  • Excellent Communication skill
  NES Fircroft's banner
  NES Fircroft's logo
  ระยอง
  • Corporate Strategy,วางแผนธุรกิจ หรือพัฒนาธุรกิจ
  • คิด วิเคราะห์ สรุปข้อมูล ประสานงาน สื่อสารได้ดี
  • วิเคราะห์กำกับธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การวางแผน

  Marketing Manager / ผู้จัดการการตลาด

  THE CRANE RAYONG CO., LTD./บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด
  ระยอง