Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,337 jobs
  Mona Group Co., Ltd.'s logo

  Digital Marketing Specialist

  Mona Group Co., Ltd.
  Prakanong
  • วุฒิปริญญาตรี, ประสบการณ์ Digital Marketing 3 ปี
  • หากมีประสบการณ์ด้านคลินิกความงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • โบนัสตามผลงาน, ค่า OT, ประกันสุขภาพ, ทุนการศึกษา
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • กำหนดกลยุทธ์วางแผนการและดำเนินงานด้านการตลาด
  • วางแผนกำหนดงบประมาณและการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  Next