• ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

10 mins ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Public Relations
 • Corporate communications
 • Strategic communications

27 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Digital marketing
 • Digital insights
 • Social listening

37 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Good Attitude and Outgoing Person
 • รายได้ค่าตอบแทน 20,000 up

40 mins ago

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • Degree in marketing or business administration
 • Experience in marketing in beauty or luxury brand
 • Exellence command of written and spoken English

2 hours ago

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

3 hours ago

 

Applied
 • Marketing planning, Media planning.
 • Initiate strong direction communication plan.
 • Able to travel along the country.

5 hours ago

 

Applied
 • Control marketing budget align with marketing plan
 • Handle marketing activities and evaluate result
 • Setup marketing activity or advertising concept

6 hours ago

 

Applied
 • Public Relations
 • PR
 • Marketing Communication

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years of experience
 • Interpersonal and Communication skills
 • Computer Literacy in Microsoft Offices

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบ และจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • มีความรู้ด้านงานเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
 • ตรวจสอบและประสานงานกับโรงพิมพ์

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุทุกช่วงอายุ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 28 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท

11 hours ago

 

Applied
 • Business Administration or Marketing preferred.
 • Must have experience in selling to film, plastic
 • Excellent business negotiation skills.

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 28 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท

11 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • Product Manager / Sales Manager

11 hours ago

 

Applied
 • Digital Marketing Manager
 • E commerce, CRM, Marketing strategy
 • Dynamic, Creative and Think out of the box

11 hours ago

 

Applied
 • 8 years’ experience in market research fields
 • Bachelor or master degree in marketing, statistic
 • Conduct various type of market researches

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • medical devices, sales , marketing
 • middle level
 • pharmaceutical, medical

17 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor’s Degree in Statistic, Mathematics
 • Develop marketing and sales reporting structure
 • Advanced knowledge of BI and CRM tools

17 hours ago

 

Applied
 • Experience in Marketing or PR
 • Experience in cosmetic would be an advantage
 • Good command in English

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Media or entertainment business
 • Sponsorship
 • Implement marketing campaigns

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ และ บริการของ SET Group
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท ในสาขาการเงิน การธนาคาร
 • มีความรู้ในด้านตลาดทุน และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

17 hours ago

 

Applied
 • Plan & Develop Marketing Strategy
 • Arrange promotion & activities to increase sale
 • 3-5 years relevant working experience

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • female or Male, Age between 25 – 35 years
 • degree or higher in Marketing, Business Admin
 • Previous experience managing, optimizing

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Create 360 degree of TVC commercial ,marketing
 • Create effective advertisement through TVC,media
 • Monitor and control media production

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Be Responsible for overall marketing activities
 • Initiate and develop both of trade promotion
 • Develop, and evaluate all marketing collaterals

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 15 years of marketing experiences
 • Strong in driving business revenue, ROI
 • Fluent in Thai and English

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • > 3 years in Marketing-Agriculture,Farming,Harvest
 • Good at report and analysis
 • Good command of English

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Marketing/Chemical
 • Forecast growth of the business
 • Excellent negotiation skills

17 hours ago

 

Applied
 • Biggest sport brand company worldwide
 • Great working culture with talented team members
 • Excellent career growth

17 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, 23-30 Years
 • 0-3 years’ experience in media advertising
 • Good command of English

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for annual marketing plan
 • Develop promotional activities ATL & BTL
 • Self-motivated, creative and well organised

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for annual marketing plan
 • Develop promotional activities ATL & BTL
 • Self-motivated, creative and well organised

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

17 hours ago

 

Applied
 • Strong knowledge in immunology panels
 • Coordinate with distributor to promote products
 • Self-motivated and good team work spirit

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการตลาดหรือด้านที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานด้านการจัดงานอีเว้นท์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • วางแผนงานและจัดกิจกรรมพิเศษ

17 hours ago

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรีด้านการตลาดหรือด้านที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานด้านการจัดงานอีเว้นท์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • วางแผนการใช้งบประมาณการจัดงาน

17 hours ago

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรีด้านการตลาดหรือด้านที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานด้านการจัดงานอีเว้นท์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

17 hours ago

 

Applied
 • At least 4 years’ experience in a consulting
 • Bachelor’s degree in mathematics
 • Good command of English

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, Thai nationality
 • Age between 30 - 38 years
 • Degree in International Business, Marketing

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • senior level
 • sales & marketing
 • consumer goods, consumer health

17 hours ago

 

Applied
 • Business Relations
 • Business Development
 • Sales & Marketing

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2
 • รับผิดชอบการวางแผนการตลาด

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2
 • รับผิดชอบการวางแผนการตลาด

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด บริหารธุรกิจ
 • กระตุ้นยอดและวางแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์
 • รับผิดชอบการวางแผนการตลาดและและยอดขายสินค้า

17 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • Product Manager / Sales Manager

17 hours ago

 

Applied
 • 2 years’ experience in sales and marketing
 • good IT, people and English Skills
 • Salary 22K, commission & incentive, 5 working days

17 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • Master's Degree in Marketing or related fields.
 • Experiences in marketing and product management.
 • Good command in English.

17 hours ago

 

Applied
 • Develop marketing concept and plan.
 • Execute and implement the MKT campaign.
 • Background in Fashion or Cosmetic is advantage

17 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.