• ประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาด
 • มีความรู้ในระบบมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร
 • มีทักษะการวางแผนกลยุทธ์

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree of Business Administration
 • Strong attention to detail
 • Prepare the quotation for the customer

6 hours ago

 

Applied
 • Proactive and problem solving skills
 • At least 5 years with automotive business
 • Good command in English

6 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Sales background (B2B), Chemical background
 • Able to speak English
 • Have own car with license

10 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • E-Commerce, on-Line Marketing, Digital Marketing
 • 3-5 years of experience in E-Commerce / Online
 • Work at Chachoengsao

29-Oct-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Manage and direct the Retail Marketing strategic
 • Project Management of Innovation projects
 • Customer Experience Management

29-Oct-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • 2-3 years of working experience as Sales & Market
 • Service minded and English Communication

29-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • Business Development Manager
 • Automotive Experience
 • Marketing Manager

28-Oct-20

 

Applied
 • ประสบการณ์บริหารงานขาย งานการตลาด อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะการบริหาร การจัดการ และภาวะผู้นำ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

28-Oct-20

 

Applied
 • ประสบการณ์บริหารงานขาย งานการตลาด อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะการบริหาร การจัดการ และภาวะผู้นำ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

28-Oct-20

 

Applied
 • ประสบการณ์บริหารงานขาย งานการตลาด อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะการบริหาร การจัดการ และภาวะผู้นำ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

28-Oct-20

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical Engineer
 • 3-8 years experience in cost estimate
 • Communicate in English

28-Oct-20

 

Applied
 • ประสบการณ์บริหารงานขาย งานการตลาด อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะการบริหาร การจัดการ และภาวะผู้นำ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

28-Oct-20

 

Applied
 • ประสบการณ์บริหารงานขาย งานการตลาด อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะการบริหาร การจัดการ และภาวะผู้นำ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

28-Oct-20

 

Applied
 • Corporate Strategy,วางแผนธุรกิจ หรือพัฒนาธุรกิจ
 • คิด วิเคราะห์ สรุปข้อมูล ประสานงาน สื่อสารได้ดี
 • วิเคราะห์กำกับธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การวางแผน

27-Oct-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • High school or higher in Marketing, BA
 • Experience in Food or FMCG Traditional Trade Sales

27-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female, Age 35 - 45 years old
 • Food Technology, Food Science Degree
 • 5+yrs in R&D, NPD, focusing on Food, Ingredients

26-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • Joining with International Company
 • 5 Yrs' in Freight Forwarding, Logistics, Etc
 • Excellent Communication & Sales Skills

26-Oct-20

 

Applied
 • Degree in business, marketing, economics
 • Experience in sales & marketing/ logistics
 • Good command of English is required

26-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์บริหารงานขาย งานการตลาด อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะการบริหาร การจัดการ และภาวะผู้นำ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

26-Oct-20

 

Applied
 • Trade Marketing
 • Consumer Product
 • FMCG Industry

26-Oct-20

THB90k - 160k /month

Applied
 • 5 Days working (Monday – Friday)
 • Competitive compensation
 • Many non-cash benefits (Free Lunch)

22-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in marketing or related fields
 • 3+ year of experience in marketing or related
 • Strong communication skills and a team player

22-Oct-20

 

Applied
 • Leading Steel Manufacturing Company
 • Sales Executive Experience
 • Analytical/Negotiation/Leadership Skills

21-Oct-20

 

Applied