• เพศหญิง อายุ 24 - 35 ปี
  • เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
  • ปวช.ขึ้นไป สาขาการตลาด

36 mins ago

 

Applied
  • เพศชาย/ หญิง ไม่จำกัดอายุ
  • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านการโฆษณา

26-Sep-17

 

Applied
  • ควบคุมงานขายให้ได้ตามเป้าหมายการขายประจำปี
  • เสนอแนะแผนการตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ
  • ควบคุมการเก็บเงินและการปล่อยสินเชื่อ

20-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.