Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 971 jobs
  Emanate International Co.,ltd's banner
  Emanate International Co.,ltd's logo
  WattanaTHB 20K - 25K /month
  • มีความกระตือรือร้น ชอบการทำงานเป็นทีม
  • วางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้า
  • เริ่มงานได้ทันที (พิจารณาเป็นพิเศษ)
  Supalai Public Company Limited's banner
  Supalai Public Company Limited's logo
  Yannawa
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการตลาด 1-5 ปี
  • หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Sahamongkolfilm International Co., Ltd.'s logo

  PR (ONLINE)

  Sahamongkolfilm International Co., Ltd.
  Phayathai
  • วางแผนงานประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์
  • ชอบคิดประเด็นในการประชาสัมพันธ์
  • รักและสนใจภาพยนตร์
  Next