• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ
 • GPA.ไม่ต่ำกว่า 2.70
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
 • GPA ≥2.70
 • ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้และมีใบขับขี่

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher
 • Minimum 2 years of experience
 • Ability of English skills

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • 3 – 5 year experience in building construction
 • Fast learning, able to search for market
 • Travelling and relocation is required

13-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?