• ปริญญาตรี/โท ด้านการตลาด การขาย การจัดการ อื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในด้านการตลาด การขาย ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สวัสดิการ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Digital Marketing
 • At least 4 years of Experience
 • Housing Allowance

25-Sep-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • คนไทยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในความดำเนินการสูง
 • มีความสามารถในภาษาจีน

25-Sep-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 40 ปี ไม่รับเพศหญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความรับผิดชอบ

25-Sep-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี บุคลิกภาพดี
 • ปวช ปวส ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย / การตลาด ในธุรกิจท

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 22 - 35 ปีขึ้นไป มีความคิดสร้างสรรค์ ในการนำเ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ในการนำเสนองาน

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส.
 • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • MS Office: Word, Excel และ Internet ได้คล่อง

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี บุคลิกภาพดี
 • ปวช ปวส ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย / การตลาด ในธุรกิจท

22-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านการตลาด การขาย การจัดการ อื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในด้านการตลาด การขาย ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สวัสดิการ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย,หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปี ขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing
 • Minimum 1 year experiences in Marketing
 • Good analytical and problem solving skill

21-Sep-17

 

Applied
 • พนักงานขาย ขายโครงการ ระบบ
 • IT Network Internet CCTV Alarm PBX AccessControl
 • hotel properties real estate condo villa

21-Sep-17

Base salary + high commission

Applied
 • Ensure that the hotel presence in all approved
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • At least 10 years’ experience as an E-Commerce

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส.
 • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • MS Office: Word, Excel และ Internet ได้คล่อง

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 3 years' experience in Marketing.
 • Familiar with online marketing concepts
 • Good communication skill in English

20-Sep-17

 

Applied
 • Male or female, Thai nationality
 • Bachelor’s degree in Marketing or a related field
 • Implement commercial plans in assigned area

18-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลและรับผิดชอบงานขายลูกค้าเครดิต
 • สามารถบรรลุเป้าหมายการขาย และการวิเคราะห์สภาพตลาด
 • ระดับวุฒิการศึกษาขั้นต่ำที่ต้องการปวส./ ปริญญาตรี

17-Sep-17

 

Applied
 • International Working Environment
 • Competitive Salary Package
 • Progressive Culture & Learning Opportunities

11-Sep-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.