• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • จบใหม่ /มีประสบการณ์ขายสินค้าอุตสาหกรรม
  • ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ ( 8.00-17.00 น.)

15-Nov-19

Base salary + high commission

Applied
  • สถานที่ปฏิบัติงาน อ.เมือง จ.มุกดาหาร
  • Bachelor 's Degree in business administration
  • Work experience as a marketing & trading

15-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?