• อายุระหว่าง 30-40 ปี
  • การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • บริหาร,ประสานงาน,ขาย เพื่อให้การเริ่มต้นธุรกิจ

13-Aug-17

 

Applied
  • ดูแลรับผิดชอบ บริหาร สินค้าเฟอร์นิเจอร์ในห้องน้ำ
  • เพศชาย อายุระหว่าง 35-40 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน ออกแบบผลิตภัณฑ์,

13-Aug-17

 

Applied
  • วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์
  • วางแผนกลยุทธ์การหากลุ่มเป้าหมาย
  • สร้างแบบสอบถาม สำรวจข้อมูล และประมวลผลข้อมูล

09-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.