• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • จบใหม่ /มีประสบการณ์ขายสินค้าอุตสาหกรรม
  • ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ ( 8.00-17.00 น.)

4 hours ago

Base salary + high commission

Applied
  • Business Management
  • 2 years in managerial and supervisory position
  • higly mobile and able to work independently

12-Nov-19

 

Applied
  • เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
  • มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง

11-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?