• มีประสบการณ์ทำงานบริหารจัดการด้านการตลาด 10 ปี
  • มีความชำนาญในการวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีประสบการณ์ในการทำงานบนออนไลน์แพลตฟอร์มและออฟไลน์

22-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?