• เพศ ชายหรือหญิง
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การตลาด
  • มีความคิดสร้างสรรค์,มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

16-Aug-17

 

Applied
  • วางแผนและทำการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายลูกค้า
  • จัดกิจกรรม CSR และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสร้างภาพ
  • ทำการตลาดลูกค้าที่ตรวจสุขภาพประจำปีทั้งหน่วยงาน

15-Aug-17

 

Applied
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • ดูเเลการดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด

12-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.