• ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

3 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Male/Female, 25-30 years old
 • Degree in Marketing, Business Administration
 • 2-5 years experienced in Sales in Industrial field

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • exp.in consumer product and marketing management
 • Strategic thinking with strong analytical skill
 • Good English command

6 hours ago

 

Applied
 • Implement dealer development strategies
 • Provide support to Marketing on CRM services
 • Support target agreements with dealers

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Marketing experience from Real Estate Company
 • Good command of English
 • Ability to travel abroad and upcountry

20 hours ago

 

Applied
 • Marketing: Brand, Planing, Communication (Overall)
 • Bachelor or higher in Marketing or related
 • 5 Years experience in full function of Marketing

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in supporting project or Marketing
 • Work well independently, Business Manager mindset
 • Good command of English (Japanese is a plus)

20 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Business Administration.
 • 2-3 years’ work experiences in Advertising.
 • Be able to communication in English.

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Marketing or related, 5 years exp++
 • Expert in Digital Marketing, SEO/SEM, Social media
 • Strong English, exp.in MICE, Hospitality preferred

20 hours ago

 

Applied
 • marketing
 • tele marketing
 • event marketing

20 hours ago

 

Applied
 • CRM Officer
 • CRM Manager
 • privilege management manager

20 hours ago

 

Applied
 • Be part of a fast moving tech start up
 • Competitive salary and benefits
 • Work closely with Google technology and engineers

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Japan MNC
 • Minimum 3 years experience
 • Marketing and social media

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 22- 35 ปี
 • ไม่จำกัดเพศ และการศึกษา
 • มีความขยันและอดทน

20 hours ago

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความสนุกสนาน เข้ากับคนง่าย
 • มีทัศนคติที่ยืดหยุ่น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

20 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการตลาด พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติตามแผน
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 20 -30 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี

20 hours ago

 

Applied
 • วางแผนด้านกลยุทธ์ เพื่อเข้าถึงเป้าหมาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการตลาด
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน

20 hours ago

 

Applied
 • Creative Thinker with humble personality.
 • Self-responsibility with result-oriented.
 • 5-Day-Work & public holidays with yearly bonus.

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work with a leading global company.
 • Attractive remuneration for right candidate.
 • Experience in sales/marketing.

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Coordinate with department store partners
 • Initiate new promotions & analyze card spending
 • Experience in Banking or Retail promotions'

20 hours ago

 

Applied
 • Responsible for strategic planning for campaign
 • Co-promotion
 • 2 - 3 years experience in Marketing

20 hours ago

 

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

15-Aug-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Developing and improving Marketing Team.
 • Screening and Increasing good customer
 • Increasing the Marketing Network

15-Aug-17

 

Applied
 • Male or Female, age between 25-35 Years
 • Bachelor of Marketing or Related Field
 • Own car with driving license

15-Aug-17

 

Applied
 • Develop creative: TV, Radio, Outdoor, Print
 • Develop marketing: store brief book, POP, premiums
 • Coordinate and support all marketing activities

15-Aug-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Marketing manager/ Group Brand manager
 • Pharmaceutical, Consumer Healthcare products
 • Experience both OTC and Hospital Channels

15-Aug-17

 

Applied
 • Marketing manager/Group Product manager
 • Skin care, Consumer Health, Cosmetic
 • Excellent communication in English

15-Aug-17

 

Applied
 • Lead and campaign Management support
 • Campaign Management
 • Business Retention Management

15-Aug-17

 

Applied
 • Develop marketing concept and plan
 • Plan, organize, and execute total marketing
 • Min. of 2-3 years of working experience in MKT

15-Aug-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานด้านการตลาด การจัดกิจกรรมของศูนย์
 • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรู้หรือมีประสบการณ์ในงานการตลาด

15-Aug-17

 

Applied
 • Small Electronic appliance, home appliance
 • Product Marketing, Product Management
 • New product development (NPD) to product launch.

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Internal Communication
 • Excellent English Communication
 • Change Management

15-Aug-17

 

Applied
 • Digital, Technology, MIS, Marketing, Business
 • website and online service platform
 • online digital platform concepts and up-to-date

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาอุตสาหกรรมโรงแรม
 • ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด

15-Aug-17

 

Applied
 • Building material background
 • Great experience in Marketing
 • Well-known company with strong brand name

15-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
 • Above 5 years experience in Product marketing
 • Management skill and interpersonal skill
 • Flexible working and Team Leader is prefer

15-Aug-17

 

Applied
 • Multinational FMCG Company in Bangkok, Thailand
 • Managerial-Level Position
 • Build a Great Career

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Multinational company
 • Hospitality industry
 • Exciting marketing job

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดมากกว่า 2 ปี
 • การศีกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบสูง

15-Aug-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริบ

15-Aug-17

 

Applied
 • Degree in Business Administration,, Marketing.
 • 2-3 years working experience in Export Sales.
 • Strong in English communication skill.

15-Aug-17

 

Applied
 • Thai, Male/Female age not over 30 years old
 • 8 years experience in IAR insurance field
 • Strong knowledge of MFG fields

15-Aug-17

 

Applied
 • Cosmetics, FMCG experience
 • Good presentation skill
 • Strong sales and marketing experience

15-Aug-17

 

Applied
 • product life cycle management and pricing in IT
 • Dealing with internal and external parties
 • Analysis competitive landscape among market

15-Aug-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male 26-35 years old
 • Bachelor's degree in any field
 • 3 years experience of sale in steel trading

15-Aug-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female 25-35 years
 • Bachelor's degree in any field
 • 5 years in sales and marketing experience

15-Aug-17

 

Applied
 • Brand manager / Product manager
 • Brand Development/ New Product development
 • Retail or Consumer Business

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.