• เพศ ชาย / เพศ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบ ปวส - ปริญญาตรี สาขาบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้และสามารถทางด้านการขาย การตลาด

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / เพศ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบ ปวส - ปริญญาตรี สาขาบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้และสามารถทางด้านการขาย การตลาด

22-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ท่องเที่ยว/การโรงแรม
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • ประสานงานรับจอง ประสานงานด้านเอกสาร

22-Sep-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ท่องเที่ยว/การโรงแรม

22-Sep-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด

22-Sep-17

 

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดจะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้าน การเป็น MC

21-Sep-17

 

Applied
 • พบปะลูกค้านอกสถานที่ เเนะนำสินค้า
 • เพศชายหรือหญิง อายุตั้งเเต่ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด สาขาที่เกี่ยวข้อง

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง , เพศชาย วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Sep-17

 

Applied
 • สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่
 • มีความกระตือรือล้นในการทำงาน

19-Sep-17

 

Applied
 • สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่
 • มีความกระตือรือล้นในการทำงาน

19-Sep-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้รับมอบหมาย

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีจิตอาสา

18-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี การตลาด
 • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ติดต่อประสานงานกับทางบริษัททัวร์,ไกด์นำเที่ยว

18-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์
 • มีทักษะภาษาอังกฤษพอใช้ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
 • มีทักษะในติดต่อประสานงาน ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Sep-17

 

Applied
 • ปวช - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความสนใจทางด้านงานการตลาด ติดต่อลูกค้า
 • ใช้ Computer ได้เป็นอย่างดี

18-Sep-17

 

Applied
 • Native English Speaker / Ex-pat
 • Proven web, video and graphics skill
 • Leadership and motivation skills

11-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.