• เพศชาย/หญิง อายุ 24 - 28 ปี
  • มีประสบการณ์ทำงานด้าน Trade Marketing
  • มีทักษะการคำนวณ และการวิเคราะห์สูง

19-Nov-19

 

Applied
  • Market analysis
  • Game industry
  • Online marketing / Offline marketing

18-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?