• ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

5 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Coordinate with department store partners
 • Initiate new promotions & analyze card spending
 • Experience in Banking or Retail promotions'

8 hours ago

 

Applied
 • Brand Communication
 • Public Relations Manager
 • Food Retail Job in Bangkok

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 3-5 years exp in Digital Marketing
 • Fluent in English
 • Creativity with proactive personality

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Marketing (retail business)
 • Good negotiating with Credit card (Bank)
 • Good in analytical & excel skill (pivot & vlookup)

17 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 7 to 10 years of experience in Marketing Manager
 • Digital Marketing, Visual Merchandise and Online
 • Good command of English

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fluent in spoken Chinese
 • Bachelor's or Master's degree in Marketing
 • 5 years’ experience in Export and Logistics

22 hours ago

 

Applied
 • สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจอสังหารริมทรัพย์
 • วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ เพื่อวางแผนทางการตลาดได้
 • อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ

23 hours ago

 

Applied
 • Male, Thai nationality
 • Age between 30 - 38 years
 • Degree in International Business, Marketing

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Product planning, marketing strategy and roadshow
 • Experience in event organizer&media agency
 • Can travel upcountry, flexible work hours

23 hours ago

 

Applied
 • Sales&Marketing experience
 • Retail, FMCG experience
 • Strong sales and marketing experience

23 hours ago

 

Applied
 • Food/Loyalty Programmed/Partnership programmed
 • Mobile Application/Loyalty Card
 • Good Personality/Well Present

23 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติด้านบวก

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age: between 22 to 40 years old
 • Communicable to Excellent English
 • Computer Literacy (MS Office and Outlook)

23 hours ago

 

Applied
 • Update homepage by using CMS
 • 3 years experience in Digital Marketing
 • Experience or strong interest in marketing

23 hours ago

 

Applied
 • to work with one of the most well-known Japanese
 • Attractive package with accusable location near
 • to utilize your skill to expand the business

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Able to communicate in English
 • Support the marketing team in daily admin tasks
 • Assist other general office duties

23 hours ago

 

Applied
 • Brand Management
 • Marketing
 • Product Management

23 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Marketing, Computer Science
 • experience in SEO&SEM marketing, Online PR, Onli
 • Excellent command both Thai and English

23 hours ago

 

Applied
 • At least two year of working experience in Sales
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Business Admin
 • Good analytical and negotiation skill

23 hours ago

 

Applied
 • Leading Thailand food retailer
 • Great people, work culture
 • Great career opportunities

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

20-Aug-17

 

Applied
 • เพศ หญิง ชาย สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

20-Aug-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Manage Social Media for 3 Separate Businesses
 • Facebook and Instagram Expert Needed
 • Graphic Design Skills and English Ability

20-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Social media and graphic design expert
 • Minimum 2 years experience
 • Work autonomously; fast paced environment

20-Aug-17

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • คิดแคมเปญโฆษณา แต่งคำโฆษณาที่เหมาะสมกับธุรกิจ
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิ : ป.ตรี : การตลาด, นิเทศฯ
 • ดูแลควบคุมงาน Event

20-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years experiences in marketing communication
 • Experience in development and management
 • Experience in media management, copywriting

20-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช / ปวส / ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์

19-Aug-17

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

19-Aug-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 2 years experience in sales and marketing
 • cosmetics product
 • good skill in sales analysis and negotiation

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop new markets and maintain with customers
 • Good English, 1-3 years of experiences
 • Good personality and presentation skills,

19-Aug-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญาตรีขึ้นไป

19-Aug-17

 

Applied
 • Develop channel strategies and annual trade plan
 • Develop in-store visibility plans
 • Manage all modern trade customers

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Min 10 yrs solid experience in Sales and Marketing
 • Experience from Real Estate developer is a plus
 • Fluent in English

18-Aug-17

 

Applied
 • Developing and improving Marketing Team.
 • Have solid knowledge in Credit Analysis
 • Able to lead Team of Sales & Support

18-Aug-17

 

Applied
 • Marketing / Business Planning / Trade Planning
 • Experience in FMCG, Retail
 • Location : BTS Nana

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 25 – 35ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือว่าสูงกว่าในสาขาบริหารธ
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 1-5 ปีในธุรกิจ Logistic

18-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์การตลาดและการขาย 2 - 5 ปี ด้านส่งออก
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดีหรือภาษาญี่ปุ่น/จีน
 • มีโอกาสไปดูงานต่างประเทศ

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด นิเทศฯ วารสาร หรือบริหาร
 • ปสก.3 ปี+ ด้าน CRM, Digital Marketing, Advertising
 • มีความรู้ Social Media; Facebook, SEO, illustrator

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด, เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์การวางแผนกลยุทธ์ หรือ Trade Marketing

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานในส่วนของการตลาด

18-Aug-17

 

Applied
 • ประสานงานกับฝ่ายก่อสร้าง และฝ่ายขาย
 • พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • มีประสบการณ์ อสังหาริมทรัพย์ พิจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Professional English writing Skills
 • Stock option plan
 • Can provide VISA sponsorship

18-Aug-17

 

Applied
 • Coordinate with department store partners
 • Initiate new promotions & analyze card spending
 • Experience in Banking or Retail promotions'

18-Aug-17

 

Applied
 • One of the global leading tire companies
 • Opportunity to work as a part of our rapid
 • We are seeking for candidates who are enthusiastic

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Visit and talk to the owners about their property
 • Estimate the value of the property.
 • Market and promote properties for sale.

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in selling condominium or residences
 • Experiences in Real Estate business is preferable
 • Good command in English

18-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.