Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 125 jobs
  Enwei Group Co., Ltd.'s banner
  Enwei Group Co., Ltd.'s logo
  Bangna
  • โทรเสนอโปรโมชั่นและกิจกรรมให้กับลูกค้าของบริษัท
  • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีใบประกอบวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์การขายสินค้าสุขภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Infinite Development Expert Association Ltd.'s banner
  Infinite Development Expert Association Ltd.'s logo
  KlongtoeyTHB 25K - 29,999 /month
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ไม่มีประสบการณ์
  • โปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ
  • โอกาสในการก้าวหน้า และพัฒนาขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • รับปัญหาจากสถานีบริการน้ำมัน เกี่ยวกับ POS และ EDC
  • บันทึกข้อมูลเข้าระบบ loyalty program, partnership
  • จัดทำสื่อการสอนให้ Dealer เช่น อัดคลิป VDO
  Next