• Thai nationality with age 27 years up
  • 2 Years experience in export field
  • Arrange shipment and content with forwarding agent

23 hours ago

 

Applied
  • ผ่านงานการตลาดหรือ Promotion อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
  • เคยผ่านงานห้างค้าปลีกหรือบริษัทใหญ่มาก่อน
  • มีผลงานและความสำเร็จมานำเสนอ

19-Sep-17

 

Applied
  • วุฒิ ป.ตรีสาขาการตลาดหรือด้านอื่น ๆ
  • มีประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีทักษาะในการคิดวิเคราะห์เชิงกลุยทธ์ได้ดี

14-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.