• ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการขาย หรือการตลาด
 • ขยัน อดทน ซื้อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีม พร้อมก้าวหน้าไปกับเรา

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Digital Marketing
 • Sales Skill
 • Tech Savy

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / female, aged 32 – 40 years old
 • Bachelor's or Master’s Degree in Business
 • At least 8 years of experience in branding

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บริหาร,ประสานงาน,ขาย เพื่อให้การเริ่มต้นธุรกิจ

13-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบ บริหาร สินค้าเฟอร์นิเจอร์ในห้องน้ำ
 • เพศชาย อายุระหว่าง 35-40 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน ออกแบบผลิตภัณฑ์,

13-Aug-17

 

Applied
 • Male / Female
 • Bachelor's degree in Commercial Arts, Fashion
 • At least 5 years relevant experience in retail

12-Aug-17

 

Applied
 • Male / Female
 • Bachelor's degree in marketing
 • At least 8 years relevant experience in retail

12-Aug-17

 

Applied
 • Degree holder or above in Business Administration
 • Experience in online sales and e-Marketing
 • 2-5 years relevant working experience

10-Aug-17

 

Applied
 • Innovation management & Intellectual Property
 • Good communication in English
 • Business development, Consult, Marketing, Sales

10-Aug-17

THB16k - 35k /month (includes high commission)

Applied
 • Marketing
 • Health and Beauty products
 • Japanese Retail Store

10-Aug-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์
 • วางแผนกลยุทธ์การหากลุ่มเป้าหมาย
 • สร้างแบบสอบถาม สำรวจข้อมูล และประมวลผลข้อมูล

09-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.