Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 66 jobs
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s banner
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s logo

  Sales & Marketing (Trainee)

  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.
  BangkokTHB 25K - 35K /month (negotiable)
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  BangkokTHB 30K - 35K /month
  • ประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์
  • ชอบงานวิเคราะห์และงานลงพื้นที่
  • ขับรถยนต์ได้-มีใบขับขี่
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  Bangkapi
  • บริหารการขายโครงการต่างจังหวัด
  • ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
  • รับผิดชอบ 2 SBU มีรถประจำตำแหน่ง
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  BangkokTHB 16K - 30K /month
  • ประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์
  • ชอบงานวิเคราะห์และงานลงพื้นที่
  • ขับรถยนต์ได้-มีใบขับขี่
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s banner
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s logo

  Sales & Marketing (Trainee)

  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.
  BangkokTHB 25K - 35K /month (negotiable)
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s banner
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s logo

  Sales & Marketing (Trainee)

  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.
  BangkokTHB 25K - 35K /month (negotiable)
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s banner
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s logo

  Sales & Marketing (Trainee)

  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.
  BangkokTHB 25K - 35K /month (negotiable)
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย
  Next