• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ตรงในงานการตลาด PR Marketing
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

28-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Content Marketing Planning
 • Communications
 • Leadership

27-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female (30 Yrs+)
 • 5 – 7 year experiences in Marketing Field
 • Creative ,Strong Analysis skill

27-Feb-20

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35-45 ปี
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการตลาด , บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้าน Branding & Communication

25-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • develop marketing communication, media plan
 • e-commerce marketing communication strategies and
 • Develop a strategic plan

25-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Sales, Marketing, English, Personal Car required
 • Basic Salary, Commission, Allowances, Insurance
 • International Enterprise, Great development

13-Feb-20

THB20k - 45k /month (includes high commission)

Applied
 • ดูแล Branding & Marketing ของ 3BB
 • เปิดรับ Manager Level และ Senior Officer Level
 • มีประสบการณ์ด้าน Brand Managment

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied