• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ด้านการตลาด และการเงิ
  • มีความสามารถในการประสานงาน ติดตาม ประเมินโครงกา

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.