• ปริญญาตรี อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการบริหารงานสาขาระดับ ผู้จัดการ
  • มีภาวะการเป็นผู้นำ และ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.