• ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator ได้
 • มีความตั้งใจและอดทน

20 hours ago

 

Applied
 • ชาย/ หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด

20 hours ago

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ด้านการตลาด และการเงิ
 • มีความสามารถในการประสานงาน ติดตาม ประเมินโครงกา

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานสาขาระดับ ผู้จัดการ
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ และ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

16-Aug-17

 

Applied
 • Good in English or TOEIC 700++
 • Can work in Saraburi
 • Communication Art, English, Journalism, Marketing

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mass Communications
 • Good writing skills
 • Proficient in the use of Microsoft Office

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Leasing, overdue rent
 • Sales Auto Leasing Business, Banking, Finance
 • upcountry travel Ayuthaya

14-Aug-17

 

Applied
 • Communicate with Asian & European clients
 • Follow up of PO & sales forecast
 • Development of products

07-Aug-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • Providing pre-sales technical assistance
 • Providing training and producing support material
 • Analyzing costs and sales

05-Aug-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.