• ป.ตรี - ป.โท สาขา เศรษฐศาสตร์,บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์การทำงาน ด้านวิจัยตลาด/ธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและระยะเวลาที่จำกัดได้ดี

30 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 29 – 34 years old.
 • Master’s Degree in Marketing or a related field.
 • 3 – 5 experience as a Marketing.

43 mins ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานในกลุ่มธุรกิจ Retail
 • มีประสบการณ์ในสายงานวิจัยการตลาด งานCRM
 • มีทักษะด้าน SPSS , โมเดลสถิติสมัยใหม่

1 hour ago

 

Applied
 • Data Analyst / Consumer Insight Analyst
 • Good English communication
 • Dynamic and Fast Learner

6 hours ago

 

Applied
 • Online and offline marketing
 • IT equipment and Consumer Electronic
 • Marketing strategy

6 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Analyst- Commodity - Ingredient
 • Market Analyst
 • based in bangkok

6 hours ago

 

Applied
 • Analyst- Commodity - Ingredient
 • Market Analyst
 • based in bangkok

6 hours ago

 

Applied
 • Attractive remuneration package
 • 5 years experiences in pharmaceutical business
 • Fast moving and learning oranization

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years work experience in strategic planning
 • FMCG/Motorcycle/skin
 • Market research experience is an advantage

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3+ Years of Relevant CRM/CS Experience
 • Having Exp in Agency Business is a Plus
 • Good Command of English and Chinese

11 hours ago

THB30k - 35k /month

Applied
 • Degree in Journalism or Related in Writing
 • Ability to Handle Multiple Projects/Deadlines
 • Excellent Writing & Communication Skills

11 hours ago

 

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถวิเคราะห์
 • วางแผนงาน

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาสถิติ, จิตวิทยา, การตลาด
 • ประสบการณ์การทำงานด้านวิจัยไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
 • มีทักษะในการนำสนทนากลุ่มและวิเคราะห์ข้อมูลได้ดี

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Business, Marketing
 • 3 years experience in market research
 • TOEIC scores 600+

11 hours ago

 

Applied
 • Examines current market environments
 • Seeks for market developments
 • Maintains existing productive businesses

11 hours ago

 

Applied
 • project manager
 • Government projects, Corporate Partners
 • years of relevant project management experience

11 hours ago

 

Applied
 • Well known property developer
 • Luxury residential,condominium
 • Product Marketing Real Estate

11 hours ago

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Male/Female, 32-38 years old
 • 3+ Years Exp as Asst Marketing Manager
 • Has Experience with E-commerce

11 hours ago

 

Applied
 • 0-3 years’ experience in project management
 • Excellent communication and writing skill
 • Bachelor’s degree required

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • มีความสามารถด้านการสื่อสารในระดับดีมาก
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข ยอดขาย

11 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree or higher in Economics / Marketing
 • Interested in Data Analysis
 • Good understanding of Social Media

11 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Supervise small client service team & Boost sales
 • Master's Degree in Statistics or related fields
 • 0-2 years (New graduate is welcome)

11 hours ago

 

Applied
 • Land Acquisition.
 • Understanding about real estate market
 • English and Computer proficiency

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโททางด้านการตลาด บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ตรงด้านการตลาดหรือการขายอย่างน้อย 8 ปี
 • มีความรู้ในตลาด FMCG : Personal care

11 hours ago

 

Applied
 • Create brand strategy and set brand guideline
 • Plan and execute communication and media actions
 • Manage marketing campaign and analysis

11 hours ago

 

Applied
 • Provide marketing analytic, insight, consultant
 • 1 year of Marketing Analyst/ Customer Insight
 • Strong marketing analytic & mindset

11 hours ago

 

Applied
 • 5+ years of experience in CRM/Loyalty
 • Excellent command in English
 • Numbers driven/Strong analytical skills

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • THE SPIRIT OF EXPLORER AND SELF-DEVELOPMENT
 • HUMAN LITERACY WITH GOOD THINKING SKILL
 • FLUENT IN THAI AND ENGLISH COMMUNICATION

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Performance Marketing
 • Google AdWords Search
 • SEM SEO SEA

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree preferable in Business
 • Join and support sales pitches
 • Adapt Regional pricing rate cards

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years in related field
 • Good English Communication
 • Strong analytical skill

18-Feb-20

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คิดค้น
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด
 • วิเคราะห์ช่องทางการขาย

18-Feb-20

 

Applied
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ปริญญาตรีทางด้านการบริหารธุรกิจ
 • มีความเป็นผู้นำและกล้าตัดสินใจ

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Strategy and concept initiation (commercial)
 • Analyze market needs and define consumer market
 • Excellent command of spoken and written English

18-Feb-20

 

Applied
 • Understanding in database design.
 • Report design and report generation with Excel
 • Fluent in English spoken , written

18-Feb-20

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 1 year of experience in digital advertising agency
 • Good command of English
 • Experience in setting up and running campaigns

18-Feb-20

 

Applied
 • Project Management varieties of business
 • Control Quality, Timing and Cost
 • Dealing with key stakeholders

18-Feb-20

 

Applied
 • Degree in Property Valuation, real estate
 • Understanding about real estate market
 • English and Computer proficiency

18-Feb-20

 

Applied
 • 2-5 Years Relevant Experience in Consumer Insights
 • Research Techniques & Consumer Analysis Background
 • Excellent Command of English

18-Feb-20

 

Applied
 • Male or Female 30-35 years, Thai Nationality only.
 • 5 Years Experience in Digital Marketing Field
 • Fluent in Written & Spoken English is a must

18-Feb-20

THB90k - 120k /month

Applied
 • Creating, monitoring&reviewing annual sales budget
 • Growing brand awareness and sales
 • Knowledge and proficiency in retail industry

18-Feb-20

 

Applied
 • Marketing Economics Finance Business Administratio
 • Analytic Analytics Analyst Analysis
 • Logistics Business

18-Feb-20

 

Applied
 • monitoring lease expire
 • Produce reporting from the system
 • update space availability.

18-Feb-20

 

Applied
 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนการตลาด
 • สำรวจตลาดและวิเคราะห์การแข่งขันด้านราคา
 • ช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆและรายการส่งเสริมการขาย

18-Feb-20

 

Applied
 • 5-8 Years of Experience in a Similar Role
 • Has Experience in Food & Beverages Industry
 • Proficient in English Language

18-Feb-20

THB55k - 70k /month

Applied
 • Strategic Financial, Revenue Planning, Pricing
 • Financial Management, Analytical , Strategic Think
 • Strong Data Analysis, Identify Trends, Forecast

18-Feb-20

 

Applied
 • Responsible for All of International Marketing
 • 10 Yrs Relevant Marketing Exp (FMCG/F&B/Etc)
 • Must Have Experience W/ ASEAN Markets

18-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering
 • 3 years experience in market/competitive analysis
 • Proficient in computer literacy

18-Feb-20

 

Applied
 • Fluent in both written and spoken English
 • Advanced Excel Skills
 • Mastery of PowerPoint

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Digital, Sales, Digital media, Advertising, Online
 • Strategic Marketing, Advertising sales
 • Programmatic, Digital platforms

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied