• ออกแบบ วิเคราะห์การผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • ออกแบบสายงานเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตสูงที่สุด
 • สถานที่ปฏิบัติงาน อ.สิงหนคร จ.สงขลา

14-Nov-19

 

Applied
 • มีความรู้โรงงานผลิตอาหารประเภทอาหารทะเลผลไม้แปรรูป
 • บริหารจัดการ การจัดหาจัดซื้อวัดถุดิบหลักอาหารทะเล
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • 3 years experience in Engineering manageme
 • Knowledge in PM and TPM
 • Salary 50K or above, 5 days working

14-Nov-19

THB45k - 55k /month

Applied
 • Degree in Engineering or business related
 • 2-5 years’ experience in selling industrial
 • Sales and commercial background / skills

13-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor's degree in chemical science
 • 10 years of relevant working experiences
 • 5 years minimum of factory management

08-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปวช.ขึ้นไป สาขาแม่พิมพ์ เครื่องมือกลหรือไฟฟ้า
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในงานเครื่องจักรในโรงงาน
 • มีความรู้และทักษะทางช่างเทคนิคที่ดี

08-Nov-19

Salary negotiable

Applied