• ปริญญาตรี/โทด้านบริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์
  • ประสบการณ์การทำงานโรงไฟฟ้า
  • เข้าใจเกี่ยวกับการเงิน ต้นทุน และการบริหารการเงิน

25-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?