• ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
  • มีประสบการณ์ในการควบคุมกระบวนการผลิต

5 hours ago

 

Applied
  • Engineering Management, Industrial Engineering
  • Production Engineering
  • Repair, Maintenance, TQM

23-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.