• บริหารงานวิศวกรรมในโรงงานอาหารอย่างน้อย 5 ปี
  • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

09-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?