• ควบคุมคุณภาพของหมึกพิมพ์และแม่พิมพ์กราเวียร์
 • มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการก่อนพิมพ์สำหรับกราเวียร์
 • พักร้อน 10 วัน/ ลากิจ 3 วัน/ ทำงาน 1-2 เสาร์/เดือน

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปวส.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำแม่พิมพ์ 1-2 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์

02-Jun-20

 

Applied
 • Plant Director, Plant Controller, Plant Manager
 • Factory Manager, Operation Director, Production
 • Production Director, General Manager, Managing Dir

01-Jun-20

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Overall Aspects of Production Process (Canned)
 • 10 Yrs Exp Frozen Food/Canned Food Production
 • Production Processes/Planning/Organizing

01-Jun-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 22-38 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า หรือสาขาอื่น
 • หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

30-May-20

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี,ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี
 • เพศชาย
 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office และ MS-Office

30-May-20

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน
 • มีความเชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์กราเวียร์
 • ประจำนิคมสินสาคร ทำงานวันเสาร์/เดือน (1-2 เสาร์)

15-May-20

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied