• ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาทีเกียวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานในโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน
 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์ (1-2 เสาร์/เดือน)

18-Aug-19

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชายอายุ20ปีขึ้นไปประสบการณ์ 0-1ปีขึ้นไป
 • การศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมเกษตร,เครื่องกล,ไฟฟ้า
 • หรือวิศวอุตสาหการ,โลหะการ

17-Aug-19

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุ 22- 35 ปี
 • ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวเคมี หรือ วิศวอุตสาหการ

16-Aug-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เบื้องต้นเระบบคุณภาพ ISO GMP HACCP
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานเชิงวิชาการด้านผลิต

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรม,บริหารอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ด้าน QC,QA
 • อายุ 30-40 ปี

15-Aug-19

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • สามารถมาปฏิบัติงานที่โรงงาน ณ จ.สมุทรสาคร ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Window Office ในระดับพื้นฐานได้ดี
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และอาจทำงานเกินเวลา บางวัน

14-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ช่างเชื่อมโลหะ
 • เครืื่องกลโรงงาน,อุตสาหกรรม
 • ช่างกลึง

13-Aug-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เบื้องต้นเระบบคุณภาพ ISO,GMP ,HACCP
 • มีความรู้และประสบการณ์จากโรงงานผลิตแป้งสาลี

12-Aug-19

Salary negotiable

Applied