• ใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการหล่อชิ้นงานได้ดี
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดห้องหล่อ
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master in industrial engineering
 • process & product improvements, standard routing
 • 3-5yrs experience; Jewelry industry preferred;

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in engineering
 • Proven technical project sales
 • Good command of English

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of Technical/Industrial sales experience
 • Ability and willingness to travel
 • Proficient in Thai and English

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?