• ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงฆ่าเชื้อผลไม้กระป๋อง(Cooker)
  • ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโลหะ ช่างอุตสาหกรรม
  • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

20-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.