• ประสบการณ์ทำงานโรงงานอาหารสัตว์ 15 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการบริหารจัดการ
 • มีความเข้าใจระบบบริหารคุณภาพด้านอาหารสัตว์

14 hours ago

 

Applied
 • Automotive Manufacturing Services
 • Japanese speaking and writing
 • Automotive manufacturing services

14 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานผลิตอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • วางแผนการปฏิบัติงานบังคับบัญชาประเมินงาน
 • สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

12-Nov-19

 

Applied
 • Food
 • Warehouse
 • Logistics

12-Nov-19

THB70k - 90k /month

Applied
 • At least 3 years’ experience in marketing
 • Bachelor in Marketing or related fields.
 • committed and self-motivated and able to plan

12-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • A big global company
 • Good benefit
 • Excellent career path

06-Nov-19

Above THB120k /month

Applied
 • A big global company
 • Good benefit
 • Excellent career path

06-Nov-19

THB90k - 120k /month

Applied