• วางแผนและควบคุมการผลิต
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

10 hours ago

 

Applied
 • ชาย - หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

25-Sep-17

 

Applied
 • improvement and development of machines
 • production process to increase performance.
 • Process Improvement

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Agro Development
 • Agricultural or Engineering
 • Seeds,maintenance, Potatos

22-Sep-17

 

Applied
 • Glazing Production
 • Production Plan
 • Ceramics Production Process

21-Sep-17

 

Applied
 • Budget work plan, manufacturing cost
 • Factory setup, organization and resource
 • Monitoring production plan execution

20-Sep-17

 

Applied
 • Responsible for all Cut/Mold operations processes
 • Responsible for material usage and marker efficien
 • Responsible for timely execution of Cut/Mold sched

20-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.