• จป.วิชาชีพ
 • มีความรู้กฏหมายความปลอดภัย กฏกระทรวง
 • มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูง แก้ปัญหางานได้ถูกต้อง

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • support Health, Safety & Environment (HSE)
 • improvement and increase HSE knowledge
 • provide training,consultation and communication

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage Food and Agro indusrty products.
 • 10 years working in Plant Operation Mgm.
 • Based in Ubonratchatani.

08-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุงระดับบริหาร
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ควบคุมการผลิตระดับบริหาร

07-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?