• วิศวกรรมอุตสาหการ,ผลิตตัด เย็บเครื่องหนัง,รองเท้่า
  • มีประสบการณ์บริหารการผลิตในโรงงาน Garment,กระเป๋า
  • วางแผนการผลิตโรงงานอุตสาหกรรม,ดูแลต้นทุนผลิต/หนัง

15-Nov-19

 

Applied
  • Create & lead OpEx roadmap
  • Provide Lean & Six-sigma support to business units
  • Strong leadership & business acumen skills

13-Nov-19

 

Applied
  • 5 years management in Manufacturing
  • English communication skills is essential
  • Good technical skills in 3D model

13-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?