ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Sirikrai Industrial Co., Ltd.'s banner
  Sirikrai Industrial Co., Ltd.'s logo
  ลำลูกกาTHB 25K - 45K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ป.ตรี
  • มีประสบการณ์ ด้านการควบคุมการผลิต โรงงาน 1-3ปี
  • อัตราเงินเดือน 25,000 - 45,000 บาท (ขึ้นอยู่กับคุณ
  Central Restaurants Group (CRG)'s banner
  Central Restaurants Group (CRG)'s logo

  Production Planning (FOOD)

  Central Restaurants Group (CRG)
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • เพศชาย/หญิง อายุ 33 - 37 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน Production Planning ด้านอาหาร 3 ปี
  • สามารถมาฝึกงานที่สีลมซ.30 และไปทำงานที่ปทุมธานีได้