• ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ดูแลการผลิตในส่วนที่รับผิดชอบ

6 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทวางไว้
 • ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงาน 3- 5 ปี

6 hours ago

 

Applied
 • Male only, Degree in Electronics/ Electrical
 • 2 - 3 years of experience as Product Planner, Prod
 • Good Command of English

6 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Provide engineering supervision to all processes
 • Feasibility studies of implementing new products
 • Reporting to the Managing Director

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Handles Production planning from customer forecast
 • Implement SAP for production process
 • Support quality system

6 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Experience in furniture manufacturing
 • 10 years experience in management and supply chain
 • Good in English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Process Improvement, Lean Manufacturing, 6 Sigma
 • 5-10 years in Process /Manufacturing Engineer
 • Good in English

6 hours ago

 

Applied
 • Japanese Company established more than 30 years
 • Famous and Wellknow branding
 • Has Company bus in many routes

6 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Japanese Speaking / Project Managment
 • Manufacturing / Packaging / Production line
 • Engineering / Production Line / Automation

7 hours ago

Above THB90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree or higher in relate field
 • 5 years of experience in Supply Chain Risk Mgnt
 • Strong Communication skills and hands on

19 hours ago

 

Applied
 • Strong communication, negotiation, problem-solving
 • Multinational organization in manufacturing /sales
 • Developing strategies and leading the local team

23-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Industrial Management
 • At least 5 years experiences in supervisor level
 • Good in English communication

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารระดับผู้อำนวยการ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถวางแผนกลยุทธ์แผนดำเนินงานและงบประมาณ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ,มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

23-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any field
 • Familiar with the Public Limited Company Act
 • Experience in ESG reporting will be favored

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Working w/ leading poultry's production company
 • Expertise in warehouse management
 • Great place to innovate and implement strategy

23-Aug-17

 

Applied
 • Leading packaging manufacturer
 • Dynamic team with significant growth opportunities
 • Regional Exposure

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering, Major in Mechanical
 • 10 years experience in Oil & Gas
 • nalytical and problem solving skills

23-Aug-17

 

Applied
 • Leading packaging company
 • Senior leadership opportunity
 • Dynamic working environment

22-Aug-17

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • 3 years experience in Production Planning
 • Computer Literate in SAP & MRP and basic business

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Lead all manufacturing and supply chain operations
 • Improve and develop the manufacturing process
 • Drive high performance culture with solid plans

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Food & beverage
 • Supply chain & manufacturing operations
 • Open for expats with beverage packaging experience

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Food Science
 • Experience in food industry
 • Able to coach employees

22-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in BA, MIS or related
 • 8-12 years’ experience in Stock & Sub Contract
 • Good command in English and Computer literacy

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
 • วิศวกรแผนกควบคุมคุณภาพ
 • QC supervisor

22-Aug-17

 

Applied
 • จบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา, สาขาสถิติประยุกต์
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • จัดทำ Production Plan ได้

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการ
 • วิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

22-Aug-17

 

Applied
 • ตรวจเช็คแต่ละใบสั่งผลิต
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์
 • 5 years up experience in a production

22-Aug-17

 

Applied
 • Min 8 years exp. in people cost
 • Min 1 year in management level
 • Exp. in manufacturing field

22-Aug-17

 

Applied
 • Food since
 • safety
 • Finance account

22-Aug-17

 

Applied
 • Internal Control Manager
 • Improvement Process
 • Operation Improvement

22-Aug-17

 

Applied
 • 3 years’ experience in project cost control.
 • Able to work in a fast-paced and deadline-driven
 • Fluent in written and spoken English

22-Aug-17

 

Applied
 • Senior Planning Assist Manager in Automotive
 • Experience with ERP, Oracle or SAP
 • Good in English

22-Aug-17

 

Applied
 • Logistics Management
 • Transportation and Distributiion
 • Distribution Management

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Master or Bachelor’s degree in manufacturing
 • 5 years working experience in car maker(FV field)
 • Experience & knowledge from automotive industry

21-Aug-17

 

Applied
 • Compensation and benefits
 • Human Resources (HR) job
 • Bangkok, Thailand

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Plant Manager Job
 • HVAC Industry
 • Manufacturing

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ตรงต่อเวลา

20-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop the manufacturing plan and strategy
 • Strong experience in IE in large company
 • Background in Plastic Manufacturing is preferred

20-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร

18-Aug-17

 

Applied
 • min 3 years exp. in QA, JP automotive, production
 • Knowledge of ISO9001, ISO14000
 • Good Japanese N3

18-Aug-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Market leading building materials manufacturer
 • Senior management opportunity
 • Influence change

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์โรงงานเครื่องสำอางค์
 • มีความรู้ด้าน GMP, ISO 9000
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานฝ่ายผลิต

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานวางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตสิ่งพิมพ์
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ด้านงานสิ่งพิมพ์ครบวงจร

18-Aug-17

 

Applied
 • บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล วัตถุดิบสินค้าคงคลัง
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • Supervision Finance and Accounting for the company
 • To have the financial & accounting report, budget
 • Manage and execute financial plan, loan managment

17-Aug-17

 

Applied
 • Salary Rate 40,000 - 50,000
 • Electrical Engineer for Manufacturing
 • PLC Knowledge and Experiences are preferred

17-Aug-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Cosmetic
 • Bachelor's degree or higher
 • At least 5 years experience in Cosmetics

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.