• ปวส. - ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านการเกษตรไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • สามารถปฏิบัติงานประจำในไร่ได้

22-Oct-20

 

Applied
  • ไม่สูบบุหรี่ มีความรู้ด้านไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • ทำงานเป็นกะได้

22-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?