• จป.วิชาชีพ
  • มีความรู้กฏหมายความปลอดภัย กฏกระทรวง
  • มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูง แก้ปัญหางานได้ถูกต้อง

27 mins ago

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor or above in Engineering degree
  • Over 10 years in biomass / powerplant
  • Strong in people management skill.

12-Nov-19

 

Applied
  • ปวช. สาขาเขียนแบบ, ช่างอุตสาหกรรม
  • ประสบการณ์ในการทํางานอย่างน้อย 1 ปี
  • อ่านแบบ / เขียนแบบด้วยมือและคอมพิวเตอร์ได้

09-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?