• ควบคุมระบบคุณภาพ
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • อายุ 22 - 35 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโท Accounting / Engineering / Finance
 • ดำเนินการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
 • สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree Engineering or any related fields.
 • Minimum of 5 years of work experience
 • Project management skills

12 hours ago

 

Applied
 • Internal Control, QC, Operation Process
 • Large Manufacturing, JSOX
 • Management skill, TOEIC

12 hours ago

 

Applied
 • เงินเดือนและผลตอบแทนสูง ,วุฒิตรี-โท เภสัชศาสตร์
 • เพศชาย / หญิงมีประสบการณ์กับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะ การอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษในระดับดี

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Degree in Engineering, Business or related
 • Working experience in operational logistics
 • Business level English skills

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์แต่ละตำแหน่ง 2-3 ปี
 • มีประสบการณ์ออกแบบผลิตภัณฑ์

12 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์แต่ละตำแหน่ง 2-3 ปี
 • สามารถสื่อสาร เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

12 hours ago

 

Applied
 • ผลิตอาหาร เช่นติ่มซำ ซาลาเปา
 • อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

24-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร

24-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Pharmaceutical Science
 • Minimum 2 years in quality function
 • Extensive knowledge in cGxPs,ICH & FDA regulations

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในสายงาน 2 - 5 ปี ขึ้นไป

23-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวช. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

23-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวช. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

23-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวช. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

23-Sep-17

 

Applied
 • ควบคุมการผลิตเสื้อผ้า
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

23-Sep-17

 

Applied
 • Process Improvement, Lean Manufacturing,
 • 5-10 years in Process Dev /Manufacturing Engineer
 • Good in English, suchat@kensington.co.th

23-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s in Pharmaceutical,
 • Knowledge of quality system, GMP/GDP. ISO9001
 • 5 years of experience in Quality Assurance

22-Sep-17

 

Applied
 • warehouse, storage,
 • chemical, latex,rubber, raw material
 • Good Command In English

22-Sep-17

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Being responsible for overall aspects of demand
 • Bachelor’s Degree or higher in Supply Chain
 • At least 10 years of experience in supply chain

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Automotive Consultant
 • Meets or exceeds the set revenue requirements
 • experience of working in a global organization

22-Sep-17

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Asst. QA Manager job
 • Chemicals industry
 • Job in Rayong, Thailand

22-Sep-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Build rich, rewarding career
 • Great company, work culture
 • Quality Assurance (QA) job

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Construction Chemicals Company
 • •Technical competence / Training
 • control stock both Made to Order & Made to Stock

22-Sep-17

 

Applied
 • University degree, ideally in project management
 • Formulate training programs for Field Technicians
 • Coordinate with external parties (customers)

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years experiences in food industry
 • Good knowledge of GMP, HACCP
 • Quality Assurance Document Control & Review

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 yrs experiences in food manufacturing industries
 • Degree or Master Degree major in Food Science
 • Basic Quality Management System i.e. GMP, HACCP

22-Sep-17

THB45k - 70k /month

Applied
 • ออกแบบงานจิวเวลรี่โดยสเก็ตช์มือ หรือคอมพิวเตอร์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • Attractive Salary
 • Alternative Sat
 • Managing Big team

22-Sep-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ไม่จำกัดวุฒิ

22-Sep-17

 

Applied
 • Build a consistent in forecast, Mkt & sales input
 • Lead and coordinate S&OP, demand planning process
 • Lead & coach team member to ensure effective

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Technical Service Specialist
 • Industrial refrigeration (HVAC)
 • Job in Bangkok, Thailand

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวช-ปวส สาขาอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาไฟฟ้า
 • ชาย/ อายุ 20-40 ปี
 • ดูแลและซ่อมบำรุงสินค้าของบริษัท (เครื่องถ่ายเอกสาร

22-Sep-17

 

Applied
 • degree in food science or related field
 • 2-3 year of experience in Food Industries
 • Can communicate in foreign languages

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business or Engineering
 • Minimum 2 years of QA related work experience
 • Thorough knowledge of ISO 9001 Standards

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • 2-4 yrs experience in material/production planning
 • Analytical skills, good with numbers
 • Forecast and do material/production planning

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Professional Manner
 • 5 years of experiences in Direct Field
 • Good Command of English

21-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in any related Field
 • 5 years’ experience in Demand & Material Planning
 • Experience in Animal Health or Pharmaceutical

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

21-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or above, preferably in Engineer
 • Minimum of 5 years’ experience in the automotive
 • Experience of selling to the OEM channel

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Product strategies development
 • Sales, key account and distribution management
 • Pricing and market intelligence

21-Sep-17

Above THB90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in Chemical
 • Minimum 10 years’ experience in process engineer
 • Knowledge and experience in upstream technologie

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • การศึกษา ปวช/ปวส
 • มีความขยัน กระตือรือร้น

21-Sep-17

 

Applied
 • อายุ 20-29 ปี
 • มีความขยัน กระตือรือร้น
 • ไม่เป็นบุคคลมีสภาวะบกพร่องทางอารมณ์

21-Sep-17

 

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาอุตสาหกรรมการผลิต
 • มีความละเอียดรอบคอบ

20-Sep-17

 

Applied
 • Procurement
 • Planning
 • Operation

20-Sep-17

 

Applied
 • Solid managerial, technical, interpersonal, fiscal
 • Good understanding of food safety standards
 • Fluency in both written and spoken English

20-Sep-17

THB70k - 120k /month

Applied
 • Supporting production scheduling, including master
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • At least 5 years of work experience

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Looking for Merchandiser with good English skill
 • Benefits: Performance bonus, travel allowance,
 • Private health insurance & travel insurance

20-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.