• ปริญญาตรีด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้ ด้านระบบ ISO 14001/OHSAS 18001

14 hours ago

 

Applied
  • มีความอดทน, มีความรับผิดชอบ
  • เพศชาย,หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.