• เป็นผู้ผลิตถุงยางอนามัยที่ใหญ่
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานพิจารณาเป็นพิเศษ

19 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum Bachelor Degree in related discipline
 • At least 3 year(s) of working experience
 • Able to speak and write of English

19-Sep-17

 

Applied
 • Expedite service providers (vendors) for document
 • Document Control function 3 years minimum
 • Control the creation, review and distribution

19-Sep-17

Base salary + high commission

Applied
 • ฝึกคุม และ ดูแลเครื่องจักร
 • เพศชาย ไม่จำกัดอายุ
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ทำงานในฝ่ายผลิตโรงโม่หิน

16-Sep-17

 

Applied
 • รับผิดชอบฝ่ายผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและฝ่ายจัดส่ง
 • มีประสบการณ์ด้านงานผลิตคอนกรีตมาก่อน
 • มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลเครื่องจักรและรถจัดส่ง

16-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของโรงโม่หิน
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

16-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง-โยธา
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี และประสบการณ์ในสายงาน 1 ปี

16-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปวส-ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถยนต์ได้,มีใบขับขี่รถยนต์

16-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส – ป.ตรี
 • สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

16-Sep-17

 

Applied
 • Education diploma/degree from rubber
 • Can be worked as factory environments
 • Leadership and motivations skills

15-Sep-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี
 • ต้องเข้ากะกลางคืนได้ และมีความขยันอดทน

15-Sep-17

 

Applied
 • มีความอดทน, มีความรับผิดชอบ
 • เพศชาย,หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

15-Sep-17

 

Applied
 • Complete management of the manufacturing facility
 • Bachelor’s degree or higher in any field
 • At least 10 years of management experiences

14-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 -40 ปี
 • วุมิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในสายงานวางแผน 2-5 ปี

14-Sep-17

 

Applied
 • Plant manager / Project manager
 • Wind Energy, Wind Turbines, Power plant
 • Work location in Southern

14-Sep-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ให้มีการใช้วัสดุที่เหมาะสม
 • ตรวจสอบฉลากให้ตรงกับข้อกำหนดของลูกค้าและกฎหมาย
 • ตรวจแบบของบรรจุภัณฑ์ก่อนส่งพิมพ์

14-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเคมีอุตสาหกรรม เครื่องกล วิทยาศาสตร์
 • เพศชายอายุ25ปีขึ้นไป , มีความเป็นผู้นำ
 • มีประสบการณ์การทำงานโรงงานเคมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Sep-17

THB16k - 25k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.