• จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญา ตรี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์ในโรงงานอาหาร

16-Aug-19

 

Applied
  • 5 year of experience in supply chain management
  • Experience in FMCG or related business
  • Change Management skill

07-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?