• เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • เคยผ่านโรงงานอาหารแปรรูปจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์สายตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์สายตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • Quality Management System
 • Quality System Audit, lead auditor
 • Quality Improvment

2 hours ago

 

Applied
 • Cutomer Complaint
 • investigate trade/customers’ complaints
 • distribution quality

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Word for respected multinational company
 • Executive-level job
 • Build a rich and rewarding career

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Electrical / Instrument Engineering
 • Chemical Engineering
 • Mechanical Engineering

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong knowledge in Quality Management System
 • Food Safety, GMP, HACCP, FSSC22000, ISO9000
 • Lead Internal Quality Audit and QA Compliance

22-Aug-17

 

Applied
 • จบ ป.ตรีด้านวิทยาศาสตร์เช่นเทคโนอาหาร เคมี
 • มีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทั้งวัตถุดิบ
 • ผลิตภัณฑ์พร้อมกับทำเอกสารงาน ISO

22-Aug-17

 

Applied
 • จบ ป.ตรีทุกสาขา สาขาภาษาอังกฤษ
 • สาขาภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีหน้าที่ติดต่อประสานงานระหว่างแผนก

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ / หรือสาขาอื่นๆ
 • 0 - 3 ปี กระบวนควบคุมการผลิต COMPRESSION

22-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • At least 5 years of experience in plant management
 • Able to relocate to Ubon Rachathani province

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ศึกษาแผนล่วงหน้าก่อนการผลิต
 • จบการศึกษา ปวสขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ในสายการผลิต
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

22-Aug-17

 

Applied
 • อ่านแผนการผลิต
 • จบการศึกษาระดับ ม.ต้น ขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานในสายการผลิตประงานการ์เม้น

22-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนและบริหารจัดการ การผลิต และควบคุมการผลิต
 • จบการศึกษาระดับ มัธยมต้นขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป

22-Aug-17

 

Applied
 • Degree in engineering or materials science
 • One year of experience in documentation control
 • Test development experience

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Ten years of combined experience in manufacturing
 • Demonstrated proficiency in English language

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ / หรือสาขาอื่นๆ
 • 0 - 3 ปี กระบวนควบคุมการผลิต COMPRESSION

21-Aug-17

 

Applied
 • แพ็คสินค้าเพื่อจำหน่าย
 • ให้ค่าจ้างตามจำนวนสินค้าที่แพ็คเสร็จ
 • ผ่าน ร.ด. หรือเกณฑ์ทหารแล้ว

21-Aug-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 25-35
 • มีความรู้เรื่องไฟฟ้า/เครื่องจักรประเภทเป่าขวด
 • ซ่อมบำรุง/ควมคุมเครื่องจักรและคุณภาพของสินค้า

21-Aug-17

THB10k - 16k /month

Applied
 • ควบคุมการผลิตป้าย พิมพ์ป้ายอิ้งเจ็ต สติ๊กเกอร์
 • ประกอบป้ายอิ้งเจ็ต ประกอบและผลิตงานป้ายทุกชนิด
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

21-Aug-17

 

Applied
 • Control inventory of plastic parts
 • GPA over 2.5 is a must
 • Good command in English (TOEIC : 500)

21-Aug-17

 

Applied
 • Play a proactive and key role in Plant EHS team
 • Control and manage EHS processes and policies
 • Lead and implement best EHS practices

21-Aug-17

 

Applied
 • Strong financial earnings and career growth
 • Great company culture
 • Highly competitive pay

18-Aug-17

 

Applied
 • Develop and maintain Pet food products
 • Initiate prototyping of product
 • Maintain and improve the existing recipe system

18-Aug-17

 

Applied
 • Must have solid knowledge of BRC
 • Quality / Food Safety Management in Food
 • Able to work in Pak Chong, Nakhon Ratchasima

18-Aug-17

 

Applied
 • Industrial Engineer Engineering, QA, QC,
 • Garment, textile manufacturing, product developmen
 • Production, Planning, Process engineer,

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong in Planning in Manufacturers
 • Food/ Snack or Drinking or Daily industry
 • Experienced in working with international team.

18-Aug-17

 

Applied
 • At least 1 year of experience
 • Salary 9,000-12,000 baht
 • Age 20-45 years old

18-Aug-17

 

Applied
 • จบ ป.ตรีด้านวิทยาศาสตร์เช่นเทคโนอาหาร เคมี
 • มีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทั้งวัตถุดิบ
 • ผลิตภัณฑ์พร้อมกับทำเอกสารงาน ISO

18-Aug-17

 

Applied
 • จบ ป.ตรีทุกสาขา สาขาภาษาอังกฤษ
 • สาขาภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีหน้าที่ติดต่อประสานงานระหว่างแผนก

18-Aug-17

 

Applied
 • Achieve year over year cost out goals
 • 5 years experience in manufacturing sectors
 • Develop and drive cost improvement projects

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 2-5 years experience in Production
 • Bachelor’s Degree in Food Science
 • Good communicate in English

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering.
 • 2-5 years experience in industrial.
 • Good communicate in English.

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's in Food Science/Food Biotechnology
 • 4+ years total experience in handling Quality
 • Strong knowledge of GMP, HACCP, FSSC 22000 ,BRC

17-Aug-17

 

Applied
 • Material planning & purchasing
 • Raw material (Packaging) inventory control
 • enhance supplier to improve products & service

17-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานบริหารจัดการทีมงาน
 • มีประสบการณ์ด้านการประกวดโรงงาน
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ซ่อมคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ได้
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • Graduate in Engineering
 • At least 1 year experience in related field
 • Ability to work under pressure

17-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์และทักษะด้านงาน Customer complains
 • มีประสบการ์และทักษะด้านงานคุณภาพ
 • มีประสบการณ์ทางด้านโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Science Program in Occupational Health
 • Have knowledge in performing safety inspections
 • Able to communicate and spoken&written in English

17-Aug-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 - 38 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับสายงานอย่างน้อย 1 ปี

17-Aug-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 - 38 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ป.ตรี
 • มีทักษะด้านเครื่องจักร

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in rubber technology
 • 5 year experiences in combining advance
 • Demonstrate strong initiative and drive

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย,หญิง
 • อายุ22-35 ปี
 • ระดับการศึกษาวท.บ. สาขาวิชา เคมี, ชีววิทยา

15-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล วางแผนการจัดการในไลน์การผลิต
 • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขา

15-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนการผลิต และวางแผนการจัดส่งสินค้า
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ หรือการจัดการอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 1 ปี

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง
 • อายุ23-30 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์

15-Aug-17

 

Applied
 • Manage effective tapioca root sourcing plans
 • Select and manage relationships with suppliers
 • Monitor quality supply of raw material (tapioca)

07-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.