• เภสัชศาสตร์, โรงงาน
 • ธุรกิจยา, อุตสาหกรรมยา
 • มหาสารคาม

14 hours ago

 

Applied
 • จป.วิชาชีพ
 • มีความรู้กฏหมายความปลอดภัย กฏกระทรวง
 • มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูง แก้ปัญหางานได้ถูกต้อง

13-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or above in Engineering degree
 • Over 10 years in biomass / powerplant
 • Strong in people management skill.

12-Nov-19

 

Applied
 • Plan and manage shift production team
 • Lead team on systems with maintain standards
 • Maintain safe and clean work environment

11-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Safety Officer จป.วิชาชีพ
 • Health, Safety, Evironment
 • •ควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยพนักงาน

10-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปวช. สาขาเขียนแบบ, ช่างอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ในการทํางานอย่างน้อย 1 ปี
 • อ่านแบบ / เขียนแบบด้วยมือและคอมพิวเตอร์ได้

09-Nov-19

Salary negotiable

Applied